Veilig en vlot de weg op

Rijbewijskeuring

Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste en u wilt tijdig uw rijbewijs verlengen. Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen moet u lichamelijk en mentaal gezond genoeg zijn. Een oogkeuring kan een onderdeel zijn van de aanvraag voor een (nieuw) rijbewijs. Wij helpen u snel op weg.

Zien (waarnemen) is belangrijk in het verkeer; om de weg te kunnen vinden en om gevaren te zien aankomen. Voor het behouden of behalen van uw rijbewijs heeft de overheid minimale eisen gesteld aan hetgeen u kunt zien.


Gezichtsscherpte

De gezichtsscherpte (visus) stelt u in staat om op afstand goed te zien, bijvoorbeeld om borden te kunnen lezen. Hoe beter de gezichtsscherpte, hoe eerder u een bord kunt lezen en hoe veiliger dit in het verkeer is. Een normale gezichtsscherpte, eventueel met bril of lenzen, ligt tussen de 0,8 en 1,5.

Gezichtsveld

Het gezichtsveld bestaat uit de dingen waar u niet gericht naar kijkt, maar wat u vanuit de ooghoeken waarneemt (boven, onder, rechts en links). Dit is belangrijk als waarschuwingsfunctie. Een normaal gezichtsveld met twee ogen is ongeveer 180 graden, met één oog ongeveer 150 graden.

Waarom moet ik een oogkeuring krijgen?

Afhankelijk van uw medische situatie en de medische keuring kan het nodig zijn de gezondheid van uw ogen in kaart te brengen. Het CBR zal in de meeste gevallen om een (extra) oogkeuring vragen in de twee volgende situaties;

Na het invullen van de Gezondheidsverklaring

U heeft bij het invullen van de Gezondheidsverklaring positief geantwoord op 1 of meerdere vragen die van belang kunnen zijn voor de gezondheid van uw ogen.

Medische keuring

Bij de verplichte medische keuring (bij de huisarts, niet door de oogarts) blijkt dat u minder goed ziet, een verminderd gezichtsveld heeft of positief antwoordt op enkele vragen. Het CBR zal u in de bovenstaande gevallen een extra formulier opsturen voor om een oogkeuring te laten verrichten door de oogarts.

Hoe zorgen wij ervoor dat de aanvraag van uw rijbewijs versneld wordt?

Snel op weg

Snel een afspraak, wij hebben geen wachttijden

Binnen 5 werkdagen kunt u een afspraak krijgen voor een oogkeuring. Wij hebben meerdere locaties, ruime openingstijden (avond en weekendspreekuren) en goede parkeermogelijkheden.

Wij werken volledig digitaal met het CBR

Na het onderzoek brengen wij een advies uit aan het CBR. Het formulier wordt digitaal verstuurd naar het CBR. Hiermee kan het CBR uw rijgeschiktheid sneller bepalen. Het CBR beslist of uw rijbewijs wordt verlengd.

Intensieve samenwerking met keuringsartsen

Door onze nauwe samenwerking met keuringsartsen wordt u eerder naar ons toe verwezen voor een oogkeuring. Voorheen moest u wachten op een reactie van het CBR. Door onze samenwerking kan de verwerkingstijd van het verlengen van uw rijbewijs met 20 tot 30 weken worden verkort.

Hoe doen wij dat?
De oogkeuring

Stap 1

Afspraak maken voor de oogkeuring
U kunt online of telefonisch een afspraak inplannen voor een oogkeuring op 1 van onze locaties. Bij het maken van de afspraak kunt u ook gelijk betalen met iDeal.

Stap 2

Voorbereiding
U neemt uw legitimatiebewijs (rijbewijs en evetueel paspoort of ID kaart) mee. Neem ook uw huidige bril mee die u gebruikt om in de verte goed te kunnen zijn. Uw ogen worden gedruppeld voor een uitgebreid oogheelkundig onderzoek. Door deze druppels kunt u enkele uren waziger gaan zien en mag u een paar uur geen auto rijden. Neem voor de zekerheid iemand mee die voor u kan rijden of kom met het openbaar vervoer. Wanneer uw ogen gedruppeld zijn kan het prettig zijn om na het onderzoek een zonnebril te dragen.

Stap 3

Vragenlijst
Tijdens uw oogkeuring wordt eerst een aantal vragen gesteld over de gezondheid van uw ogen.

Stap 4

Hoe goed is uw zicht?
We meten eerst de gezichtsscherpte zonder correctie (bril of contactlenzen) en daarna met uw eigen correctie. Indien nodig, onderzoeken we of uw zicht verbeterd kan worden met andere glazen.

Stap 5

Uw ogen worden gedruppeld voor een uitgebreid onderzoek
Voor een volledig oogheelkundig onderzoek is het nodig om pupilverwijdende druppels toe te dienen. Het duurt 15 minuten voordat de druppels goed werken.

Let op: Heel zelden komt het voor dat u enkele uren na het druppelen oogklachten krijgt. Bij klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn of slechter zien) adviseren wij direct contact op te nemen met uw huisarts.

Stap 6

Oogonderzoek
Met een microscoop (spleetlamp) wordt de buitenkant en binnenkant van uw ogen gecontroleerd. Er worden meerdere foto’s en scans van het oog gemaakt. Het oogonderzoek doet geen pijn.

Stap 7

Zijn er aanvullende onderzoeken nodig?
Bij de keuring kan blijken dat er een gezichtsveldonderzoek nodig is. Dit kan gelijk worden verricht. Dit onderzoek duurt 20-30 minuten.

Stap 8

Onderzoek wordt beoordeeld door de oogarts
Uw onderzoek wordt nog dezelfde dag door de oogarts beoordeeld en de uitslag en het advies worden digitaal verstuurd naar het CBR. Het CBR kan daardoor snel beslissen over uw rijgeschiktheid.

Kosten

Een rijbewijskeuring kost € 85 euro. In enkele gevallen is het nodig om een gezichtsveldonderzoek te verrichten. Een aanvullend gezichtsveldonderzoek kost € 40 euro. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


Afspraak maken

U kunt online een afspraak maken voor een oogkeuring. Een afspraak telefonisch maken is ook mogelijk op 085 - 0 472 470.

Maak een afspraak