Star-SHL en Okulus gaan intensieve samenwerking aan.

Eerstelijns diagnostisch laboratorium Star-SHL gaat samenwerken met Okulus op het gebied van oogzorg in de eerstelijn. Star-SHL biedt naast laboratorium-diagnostiek ook beeldvormend-diagnostiek aan, waaronder fundusscreeningen (opsporen van oogschade door suikerziekte). Okulus biedt oogzorg aan en heeft zich de afgelopen jaren volledig gericht op fundusscreeningen.


Star-SHL biedt fundusscreeningen aan op diverse locaties in het land. Het blijkt dat patiënten en huisartsen het zeer waarderen dat zorg dichtbij in de buurt geleverd kan worden. Door de samenwerking met Okulus kunnen de fundusscreeningen op meerdere locaties in het land worden geboden. Okulus zal deze oogzorg verlenen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Noord-Brabant.

Khalid Allali, oogarts en medisch directeur van Okulus: “Ik ben heel trots op deze mijlpaal en op ons team! Wij zijn 3 jaar geleden gestart met slechts 1 doel; slechtziendheid ten gevolge van suikerziekte te reduceren. Door onze aanpak, creativiteit en IT-technische oplossingen zijn we kunnen gaan groeien naar 63 locaties in Nederland. Het vertrouwen van onze partner Star-SHL, het grootste diagnostisch laboratorium van Nederland, bevestigt ons dat we op de goede weg zitten. Het is fijn om te reflecteren, maar we kijken alweer vooruit; wij blijven ons verder ontwikkelen!”

Op het gebied van de fundusscreeningen is de afgelopen jaren veel veranderd. Nieuwe landelijke protocollen hebben geleid tot een aanpassing in de screeningsfrequentie. Ontwikkelingen in IT-systemen waren nodig om conform deze nieuwe landelijke richtlijnen te werken. Daarnaast heeft de emancipatie van de patiënt geleid tot de keuzevrijheid om te bepalen wanneer en waar ze een oogonderzoek krijgen. Excellente IT-systemen zijn daarom nodig om oogzorg op het juiste moment, op de juiste locatie bij de juiste patiënt te leveren. Ook zien we dat kunstmatige intelligentie zijn intrede doet in de praktijk om de oogfoto’s te beoordelen op schade door suikerziekte. Okulus, als specialist op het gebied van fundusscreeningen, heeft deze ontwikkelingen naadloos verwerkt in haar dienstverlening.

Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht neemt u contact op met:

Khalid Allali, oogarts en directeur Okulus

khalid@okulus.nl

18 mei 2020, maandag